ook advocaten gebruiken hr-software van epowerhr

ePower implementeerde zijn evaluatietool bij Claeys & Engels, een advocatenkantoor dat juridisch advies verleent in alle materies die betrekking hebben op human resources.

Annette Wilmes, Operations & HR Manager:

“In 2013 werd het evaluatieproces van de administratieve medewerkers herzien. Het proces werd gericht op het beoordelen van de competenties die belangrijk zijn voor het invullen van de administratieve functies. In de toekomst wordt beoordeeld in welke mate de administratieve medewerker al dan niet over de nodige competenties beschikt. De ontwikkelingsdoelstellingen worden vervolgens samen met de geëvalueerde persoon vastgelegd en de competenties aangescherpt, eventueel via opleidingen.

Tegelijkertijd wilden we de administratie vlotter en sneller laten verlopen en was het belangrijk om gebruiksvriendelijke formulieren ter beschikking te stellen. Aangezien de drukke agenda’s van de advocaten, is het cruciaal dat het evaluatieproces niet naar de achtergrond geduwd wordt omdat het te lang duurt of te complex is. Nadat we het proces en het competentiewoordenboek uitgewerkt hadden, zijn we op zoek gegaan naar een leverancier wiens software best kon aansluiten bij ons proces.”

snel, deskundig en bereikbaar

“ePower overtuigde ons met hun gestructureerde aanpak. We hadden immers een aantal belangrijke vereisten voor de software. Zo wilden we bv. dat de evaluaties door meerdere personen uitgevoerd konden worden en moest het hele proces voor HR én voor de beoordelende advocaat geautomatiseerd worden.

ePower nam het traject meteen stevig in handen. Ze peilden naar onze doelstellingen en zetten daar dan concrete en haalbare oplossingen tegenover. De tool die we vandaag gebruiken sluit precies aan bij ons HR-proces.

Eens onze keuze gemaakt was, wilden we graag snel van start gaan. De mid-year reviews van 2013 kwamen nog wat vroeg, maar de eindejaarsgesprekken wilden we wél al via de nieuwe tool laten verlopen. ePower talmde niet. We kregen snel vragenlijsten doorgestuurd en konden al na korte tijd beginnen testen. Onderweg hadden we ook steeds één contactpersoon die het project leidde. En dat contact liep (en loopt) erg vlot: mails worden consequent beantwoord, gemiste telefoontjes snel opgevolgd, …

Voor het ogenblik doorlopen we hetzelfde traject voor het beheer van opleidingen, ook via ePower.”